Carrio

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE - CARRIO

TIETOJA CARRIOSTA

Carrio (jäljempänä Sovellus) on autoilijoille suunnattu sovellus, jonka tarkoituksena on tuoda digitaaliset palvelut kuljettajan saataville turvallisemmin ja siten vähentää älypuhelimen käytöstä aiheutuvaa kuljettajan tarkkaamattomuutta sekä lisätä liikenneturvallisuutta.
Käyttäjä voi antaa Sovellukselle luvan lukea käyttäjän yhteystietoja sekä viestejä päätelaitteelta. Sovellus ei käytä yhteystietoja tai käyttäjän viestejä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mitä käyttäjä on erikseen sovellusta käyttämällä pyytänyt. Esimerkiksi viestien sisältöä käytetään ainoastaan viestin ääneen lukemiseen ja yhteystietoja ainoastaan puhelun soittamiseen tai viestin lähettämiseen. Eräät viestipalvelut edellyttävät kyseiseen palveluun kirjautumista. Kirjautumistiedot salataan sovelluksessa, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen kyseistä palvelua käyttäen. Sovellus ei lähetä mitään viestejä automaattisesti.
Sovellus sisältää automaattisen ajopäiväkirjan, joka tallettaa matkan perustiedot: lähtöaika, lähtöpaikka (katu ja kaupunki), matkan pituus, saapumisaika, saapumispaikka, työ/ yksityisajo (käyttäjän valinnan mukaisesti) sekä käyttäjän mahdollinen muistiinpano matkalle. Tarkempia reittipisteitä ei tallenneta.
Sovelluksen sisältämä ajopeli analysoi käyttäjän ajotapaa. Ajotapa-analyysi otetaan käyttöön vain, mikäli käyttäjä luo Carrio-käyttäjätilin. Ajotapa-analyysi pisteyttää kuljettajan ajamisen nopeusrajoitusten noudattamisen sekä kovien jarrutusten ja kiihdytysten mukaisesti. Nopeusrajoitusdata on peräisin joko paikallisista tietolähteistä tai sovelluksen käyttämästä HERE Location Platform®:ista. Ylinopeus, kova jarrutus sekä kova kiihdytys aiheuttavat miinuspisteitä ja pisteytys muodostuu miinuspisteiden sekä ajetun matkaan suhteesta. Sovellus tallentaa käyttäjän miinuspisteet, mutta ei esimerkiksi sijaintitietoa siitä, missä miinuspiste on tullut. Sovellus ei myöskään tallenna arvoja ajonopeuksista, nopeusrajoituksista tai kiihtyvyysarvoista.
Sovellus kerää lisäksi anonymisoitua tietoa sovelluksen käytöstä, jota käytetään Sovelluksen kehittämiseen. Käyttäjä voi lähettää sovelluksessa myös liikennetiedotteita, jotka ovat niin ikään anonymisoitu.
Sovellus sisältää ominaisuuksia, jotka edellyttävät tilausta. Tilaukset toteutetaan Google Play -palvelun avulla, eikä Sovellus tai Ficonic Solutions kerää käyttäjältä maksutietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Ficonic Solutions Oy (Y-tunnus: 2645930-3)
Yhteystiedot: Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä

YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Timo Salminen (tietosuoja-asioita hoitava henkilö)
Puh: 040 745 6821 Sähköposti: carrioapp@ficonicsolutions.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Sovelluksen käyttäjärekisterin käyttötarkoituksena on tarjota käyttäjille yksilöllisiä lisäominaisuuksia sekä autoiluun liittyviä etuja.
Käyttäjärekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:
- Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään kyselylomakkeelle yhteystietonsa ja antaessa suostumuksensa käsittelylle
- Käsittely on tarpeen sellaisen Sovelluksen käyttöehtosopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käyttäjä voi halutessaan luoda Sovelluksessa käyttäjätilin, jonka avulla voidaan seurata ajotapaa sekä saada autoiluun liittyviä etuja.
Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto ( puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä henkilön käyttämän ajoneuvon rekisteritunnus. Puhelinumeron ja rekisteritunnuksen antaminen on vapaaehtoista.
Sähköpostilla voidaan ilmoittaa Sovelluksen tärkeistä päivityksistä.
Mikäli käyttäjä on antanut markkinointiluvan, voidaan käyttäjälle soittaa tai lähettää sähköpostia liittyen Sovelluksen yhteistyökumppaneiden palveluihin tai tuotteisiin.
Yhteystietojen lisäksi kerätään seuraavia tietoja:
- Ajomatkat: lähtöaika, lähtöpaikka (katu ja kaupunki), matkan pituus, saapumisaika, saapumispaikka, työ/ yksityisajo (käyttäjän valinnan mukaisesti) sekä käyttäjän mahdollinen muistiinpano matkalle
- Ajotapa-analyysin miinuspisteet: ajankohta, miinuspisteiden lukumäärä, kategoria

MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU?

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään.
Käyttäjän autentikoinnissa käytetään kolmannenosapuolen (kuten Google) tarjoamaa autentikointipalvelua, josta saadaan käyttäjän nimi sekä sähköpostiosoite.
Ajotapa- sekä ajomatkatietoa kerätään automaattisesti, kun sovellusta käytetään.

TIETOJEN ANTAMINEN JA ANTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSET

Käyttäjätilin luominen Sovelluksessa on vapaaehtoista. Autoiluun liittyvien etujen, kuten ajotapaan perustuvien vakuutustarjousten tai -alennusten saaminen, on mahdollista vain rekisteröityneille käyttäjille. Myös ajotapa-analyysi (ajopeli) on käytössä vain rekisteröityneille käyttäjille.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Tämän rekisterin avulla saatetaan kohdentaa etuja käyttäjän ajotavan mukaisesti. Tällaisia etuja saattavat olla esimerkiksi vakuutusalennukset tai alennuskupongit.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa seuraavia yhteistyökumppaneille, mikäli käyttäjä on erikseen antanut sovelluksessa markkinointiluvan:
- Vakuutusyhtiöt
- Autoiluun liittyvät palveluntarjoajat
Tiedot välitetään salattuna sekä autentikointia vaativien sähköisten palveluiden avulla.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANIIN MAIHIN (EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE)

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja tässä markkinointirekisterissä niin kauan, kun käyttäjän luoma käyttäjätili on voimassa. Pidätämme oikeuden poistaa käyttämättömiä käyttäjätilejä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.
1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
3) Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
4) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.
5) Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun
a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty)
c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
6) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
7) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
8) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

MUUTOKSET

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 7.3.2019. Aiemman version tietosuojaselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.